Minelab Safari

Cena: 
1200€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda