Minelab Commander Mono Sonda 11"

Cena: 
250€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda