Minelab Commander DD Sonda 18"

Cena: 
400€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda