Minelab Commander DD Sonda 15x12"

Cena: 
330€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda