Minelab Commander DD Sonda 11"

Cena: 
270€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda