Minelab Commander DD Sonda 10x5"

Cena: 
200€
* u dinarskoj protivvrednosti

Detalji proizvoda